Revalidatie Friesland Academie

Een plaats om te leren en kennis & expertise te delen. Een Academie die staat voor een nuchtere en vernieuwende kijk op leren en revalideren en daar op eigen wijze vorm aan geeft. Het scholingsaanbod bij de Revalidatie Friesland Academie is breed en praktijkgericht. Docenten zijn medewerkers van Revalidatie Friesland en expert in het onderwerp.  Onze cursussen zijn gebaseerd op de huidige kennis en ‘evidence’.  En we garanderen dat het geleerde toe te passen is in jouw praktijk.

Cursussen

Reacties cursisten

“Fijn dat er ruimte was om ervaringen uit te wisselen”

“Anders dan ik me had voorgesteld, maar in positieve zin”

“Door de combinatie van theorie en praktijk ben ik me zeer bewust geworden van het groepsproces en mijn rol daarin”

“Leerzame cursus, goede afwisseling tussen praktijk en theorie”