Feestelijke uitreiking voor boek ‘DCD? Snap dat dan!’

Woensdag 22 februari is de herdruk van het boek ‘DCD? Snap dat dan!’ uitgereikt. De feestelijke uitreiking vond plaats bij Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag. ‘DCD? Snap dat dan!’ is een informatie (ver)werkboek voor kinderen tot 12 jaar. Het boek geeft informatie en tips over DCD waar kinderen samen met hun omgeving mee aan de slag kunnen.

“He, dat voel ik ook zo!”

Tijdens de uitreiking was er een belangrijke rol weggelegd voor Evan (8 jaar) en Jesse (11) jaar. Zij hadden de eervolle taak om het boek uit te reiken aan Joli Luijckx van Balans Digitaal en Marina Schoemaker van DCD-netwerk Nederland. Beide jongens hebben DCD en veel baat bij het boek. Met het boek kunnen ze eenvoudig aan familie, vriendjes en leerkrachten uitleggen wat DCD is. Jesse’s eerste reactie op het boek: “He, dat voel ik ook zo!”. “Een groter compliment kun je niet krijgen,” aldus Sarah Flap, projectleider van het project ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek voor kinderen met DCD’.

Herdruk

In 2010 is het boek ‘DCD? Snap dat dan!’ geschreven door Makke Vollenhoven, die ook bij de uitreiking aanwezig was, en destijds eenmalig uitgegeven. Vanwege de grote vraag en behoefte aan een herdruk van het boek vanuit o.a. ouders, revalidatiecentra, eerstelijnspraktijken en het onderwijs, is het boek herzien en nu opnieuw uitgegeven. De herdruk van het boek is mede mogelijk gemaakt door het Cornelia fonds (voormalig Cornelia Stichting) en is hier verkrijgbaar.

Wat is DCD?

Developmental Coördination Disorder (DCD) is een relatief onbekende motorische stoornis die voor komt bij 5 tot 6% van de schoolgaande kinderen. Kinderen met DCD hebben bijvoorbeeld moeite met diverse dagelijkse motorische vaardigheden, zoals aankleden, eten met mes en vork, sporten, buitenspelen, gym en schrijven. Veel zorgprofessionals, leerkrachten en ouders weten weinig over DCD. Daardoor wordt de diagnose vaak (te) laat gesteld.

Het project

De herdruk van het boek is een belangrijke mijlpaal voor de leden van het project ‘De Juiste Zorg Op de Juiste Plek voor kinderen met DCD’. In dit project wordt onder andere gewerkt aan het vergroten van de bekendheid rondom DCD. Dit moet er toe leiden dat DCD tijdig gesignaleerd wordt, kinderen op het juiste moment de juiste zorg ontvangen en problemen niet onnodig groot worden. Deelnemende partijen aan het project zijn Revalidatie Friesland, Balans Digitaal, Kinderfysiotherapie Leeuwarden, Fysiotherapie Oosterwolde, Steunpunt Onderwijs Noord, Basisschool De Trieme uit Sintjohannesga en Basisschool Het Noorderlicht uit Harlingen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de ZonMw-subsidie ‘Actieonderzoek Innovatieve Zorg’.

Op de foto (v.l.n.r.): Evan, Marina Schoemaker, Joli Luijckx en Jesse