Aan het werk gaan en blijven

Waarom krijgt uw leerling zijn werk niet af? Hoe pakt hij zijn werk eigenlijk aan? De leerling heeft vaak extra begeleiding nodig om daadwerkelijk aan het werk te gaan. Hij werkt langzaam of juist te snel.
Het verwerven van kennis is de deskundigheid van de leerkracht. U vraagt zich af waarom deze leerling extra moeite heeft met de expressie van het geleerde, zoals het schrijven, werken met de computer, knippen, plakken e.d. , het meedoen aan dagelijkse routines, zoals het opruimen en op tijd klaar zijn.

Doelgroep

Leerlingen van groep 1 t/m 8 die moeite hebben met het organiseren van hun schoolwerk.

Doel

De leerkracht  krijgt inzicht in de sterke kanten van de leerling en de punten waarop de leerling zich verder kan ontwikkelen t.a.v. het aangaan van het schoolwerk.

Inhoud en werkwijze

‘Aan het werk gaan en blijven’ is een gestandaardiseerde observatie (School AMPS) van de leerling in de klas. Vooraf wordt met u besproken welke activiteit uitdagend/moeilijk   voor de leerling is. Veelal is dit een combinatie van activiteiten, waarbij er geschreven en/of getypt wordt en iets gemaakt moet worden.

Duur

De observatie vindt in de klas plaats en duurt ca. 1 uur.
Vooraf en naderhand vindt een telefonische bespreking plaats. De mogelijkheid bestaat om de nabespreking op school te doen.

Data

De datum en het tijdstip wordt in overleg met u bepaald.

Docent

Een ervaren ergotherapeut van Revalidatie Friesland.

Kosten

€395 (incl. telefonische nabespreking)
€500 (indien toelichting op school)
€580 in combinatie met ‘Sociale omgang met andere kinderen’

 

1Inschrijven
2Persoonsgegevens
  • DD dash MM dash JJJJ