Aanpassingen op school

Je krijgt of hebt een leerling op school met een beperking in de motoriek en vraagt je af welke aanpassingen nodig zijn op school. Misschien is er ander meubilair nodig, een type voorziening of aanpassingen aan het toilet, de trap, de toegangsdeur, het plein, etc.

Doelgroep

School met een leerling met een motorische beperking.

Doel

Als school weet je welke aanpassingen nodig zijn en hoe deze te realiseren zijn.

Inhoud en werkwijze

Een ervaren ergotherapeut bekijkt met jou en de leerling de situatie. Hij geeft je op de situatie toegesneden schriftelijke adviezen met een progamma van eisen, die je kunt gebruiken in de aanvraag van de voorzieningen. Je krijgt tevens informatie over de manier waarop je de voorzieningen bij de juiste instantie kunt aanvragen.
Zo nodig wordt ook een leverancier voor het uitproberen van  aangepaste middelen en/of een deskundige van de betalende instantie uitgenodigd.

Duur

Een ½ uur buiten de klas, in aanwezigheid van een betrokkene van school (de leerkracht, intern begeleider, directeur of anders) en eventueel de ouders, leverancier en / of betalende instantie.

Data

In overleg wordt een datum bepaald.

Docent

Een ervaren ergotherapeut.

Kosten

€ 250,00