Cognitieve Communicatiestoornissen (CCS)

Cognitieve communicatiestoornissen staan steeds meer in de belangstelling. Voor het in kaart brengen van de mogelijke cognitieve communicatiestoornissen wordt het Afasienet-CCS-screeningsinstrument gebruikt. Over de behandeling van cognitieve communicatiestoornissen is nog weinig bekend. De logopedisten van Revalidatie Friesland hebben aan de hand van de inzichten die zij hebben opgedaan bij de Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling (ICB) behandelmethoden voor cognitieve communicatiestoornissen ontwikkeld.

Doelgroep

Logopedisten die werken met mensen met cognitieve communicatiestoornissen.

Einddoelen cursus

Na het afronden van deze cursus…
…ben je je bewust van je kennis en kunde over cognitieve stoornissen in het kader van actuele zienswijzen.
…heb je actuele kennis over cognitieve communicatiestoornissen.
…plaats je cognitieve communicatiestoornissen adequaat in interprofessioneel handelingsplan.
…schrijf je een adequaat behandelplan voor een bestaande casus.
…voer je deelhandelingen van een behandeling bij een fictieve patiënt met cognitieve communicatiestoornissen adequaat uit.

Datum

Donderdag 11 april 2024

Accreditatiepunten

8 (via Stichting Kwaliteitsregister Paramedici/ADAP)

Eerdere beoordeling

8

Inhoud en werkwijze

In deze cursus maak je kennis met het cognitieve communicatiestoornissen. Je doet informatie op over diagnostiek en behandelmateriaal voor deze specifieke doelgroep. Het theoretisch gedeelte gaat in op de kenmerken van cognitieve communicatiestoornissen en de hierbij mogelijke behandelmethoden uit het Handboek voor Interdisciplinaire Cognitieve Behandeling. Daarna oefen je met je medecursisten het toepassen van de methoden aan de hand van praktische oefeningen en casuïstiek.

Duur

Voorbereidingsopdracht (2 SBU)
1 cursusdag (6 SBU)

Docent

Line Atsma, logopedist/klinisch linguïst
Doriene van der Kaaden, GZ-psycholoog/logopedist

Kosten

€ 495,- incl. materiaal, koffie/thee en lunch

De cursus wordt ook incompany aangeboden. Voor meer informatie hierover kan je contact opnemen met Line Atsma, via academie@revalidatie-friesland.nl of 088 580 1287.