Cognitieve Communicatiestoornissen (CCS)

Cognitieve communicatiestoornissen staan steeds meer in de belangstelling. Voor het in kaart brengen van de mogelijke cognitieve communicatiestoornissen wordt het Afasienet-CCS-screeningsinstrument gebruikt. Over de behandeling van cognitieve communicatiestoornissen is nog weinig bekend. De logopedisten van Revalidatie Friesland hebben aan de … Meer lezen over Cognitieve Communicatiestoornissen (CCS)