CO-OP 2024

Inschrijving CO-OP 2024 – Alleen op uitnodiging

Programma Cursus Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP Approach)

Dag 1: woensdag 15 mei

9:00-9:30 Inloop & ontvangst
9:30-11:00Kennismaking met de CO-OP ApproachTM en deze kaderen in het landschap van interventies
11:00-11:15Koffiepauze
11:15-12:30Theoretische onderbouwing van de CO-OP ApproachTM
12:30-13:30Lunch
13:30-15:00Assessement volgens de CO-OP ApproachTM
15:00-15:15Koffiepauze
15:15-17:00Interventie: gebruiken van cognitieve strategieën

Dag 2: donderdag 16 mei

9:00-9:30           Inloop & ontvangst

9:30-11:00         Oefenen in het begeleiden van de cliënt bij het verwerven van strategieën

11:00-11:15       Koffiepauze

11:15-12:30       Stimuleren van het leerproces d.m.v. guided discovery en enabling principles

12:30-13:30       Lunch

13:30-15:00       Oefenen van assessment en interventie volgens de CO-OP ApproachTM

15:00-15:15        Koffiepauze

15:15-17:00        Evidence voor de CO-OP ApproachTM, de toepassing bij diverse doelgroepen. Opdracht voor dag 3 toelichten.

Dag 3 (consolidatie-dag): vrijdag 28 juni

Op dag 3 stellen we samen de agenda op aan de hand van de ingestuurde casussen, de vragen en bespreekpunten. Dus onderstaande programma bevat enkel de thema’s die aan bod zullen komen.

9:00-9:30            Inloop & ontvangst

9:30-11:00          Assessment volgens CO-OP ApproachTM

11:00-11:15        Koffiepauze

11:15-12:30        Interventie volgens CO-OP ApproachTM

12:30-13:30        Lunch

13:30-15:00        Interventie volgens CO-OP ApproachTM

15:00-15:15         Koffiepauze

15:15-17:00         Info over recente ontwikkelingen. Implementatie: werken met de CO-OP ApproachTM in de eigen praktijksituatie

CO-OP 2024

1Inschrijven
2Persoonsgegevens