Communiceren met kinderen

Bij sommige kinderen verloopt de communicatieve ontwikkeling anders. Zij communiceren niet vanzelf. Oorzaak hiervan kan zijn; een verstandelijke beperking, autisme, een ontwikkelingsachterstand, een motorisch beperking.
Een stimulerende benadering vanuit de omgeving helpt deze kinderen zich meer te uiten. Hierdoor is beter contact met het kind mogelijk en vergroot het kind zijn interactiemogelijkheden.

Doelgroep

Begeleiders op kinderdagverblijven (MKD) of in revalidatiecentra, leerkrachten en klasse assistenten binnen (speciaal) basisonderwijs en kindertherapeuten in de 1e lijn.

Doel

Gebruik leren maken van communicatiestrategieën, om communicatie uit te lokken bij kinderen waarbij dit niet vanzelf gaat.

Data

Vrijdag 11 mei en vrijdag 23 juni 2018

Inhoud en werkwijze

De module is praktisch van opzet. Na een verdieping in het verloop van communicatie bij niet/ anders sprekende kinderen leer je strategieën voor de communicatie. Je oefent de geleerde strategieën toe te passen in de communicatie met het kind.

Toetsing

Geen

Duur

2 dagdelen (6 SBU)
+ zelfstudie/huiswerkopdracht

Docenten

Yvonne Hoogland en Yvonne Stel

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijk materiaal mee.

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

De cursus wordt ook incompany aangeboden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Marijke de Graaf
coördinator Academie, tel. 0885801218 of via Academie@revalidatie-friesland.nl
Afhankelijk van de aanmeldingen kan de cursus worden aangeboden op een locatie centraal in Nederland.