Een patiënt met chronische pijn in mijn praktijk

Patiënten met chronische pijn doen veelvuldig een beroep op behandelaars in de eerste lijn. Veel vragen gaan over hulpmiddelen, medicatiegebruik en ervaren onbegrip. Communicatie vanuit de patiënt is vaak klachtgericht en vanuit het niet kunnen. Het leren nemen van zelfverantwoordelijkheid is voor deze patiënten
van groot belang.

Doelgroep

Eerstelijns psychologen, eerstelijns fysiotherapeuten, eerstelijns ergotherapeuten, huisartsen en bedrijfsartsen.

Doel

De deelnemer heeft handvatten binnen zijn eigen werksituatie hoe chronische pijnpatiënten weer de regie leren krijgen over hun eigen doen en laten.

Data

Vrijdag 18 maart 2016

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

Inhoud en werkwijze

In de module wordt aandacht besteed aan de benadering van patiënten met chronische pijn. Theoretische achtergronden worden belicht. Tijdens praktische oefeningen doe je ervaringen op, die je in jouw eigen praktijksituatie kunt gebruiken.

Toetsing

Geen

Duur

1 dagdeel (3 SBU)

Docent

Psycholoog, Robert Waaksma

Kosten

€ 200,00

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijke informatie mee.