Fysiotherapie bij patiënten met chronische pijn

In de fysiotherapeutische behandeling van patiënten met chronische pijn staat het leren nemen van zelfverantwoordelijkheid centraal. Dit vraagt van de fysiotherapeut naast een specifieke benaderingswijze ook een specifieke invulling van de behandeling. Hierbij vervult de fysiotherapeut veelal een coachende rol.

Doelgroep

Fysiotherapeuten met affiniteit voor de behandeling van volwassenen met chronische pijn.

Doel

De deelnemer heeft vaardigheden ontwikkelt voor de invulling van de fysiotherapeutische behandeling bij patiënten met chronisch pijn.

Data

Donderdag 7 april 2016

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze bijeenkomst oefen je met het stellen van reële doelen en het opstellen en uitvoeren van een behandelplan. De cursus is praktisch van aard. Er is tevens ruimte voor het inbrengen van ervaringen uit jouw eigen praktijk. De cursusmodule is een vervolg op de cursus: “Een patiënt met chronische pijn in mijn praktijk”.

Toetsing

Geen

Duur

1 middag (3 SBU)

Docent

Fysiotherapeut, Margo v.d. Meer

Kosten

€ 185,-
Kosten in company op aanvraag.

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijke informatie mee.