Gebaren bij kinderen met een communicatieve beperking

Jonge kinderen leren over het algemeen vanzelf spreken. Er zijn ook kinderen waarbij het spreken niet vanzelf gaat. Deze kinderen hebben iets extra’s nodig om te kunnen communiceren met de mensen om hen heen. Door het spreken te ondersteunen met gebaren begrijpt het kind de wereld om zich heen beter en /of kan het kind zichzelf ermee verduidelijken. Op deze manier wordt spraak visueel gemaakt. Van belang hierbij is dat de mensen in de omgeving van het kind het gebarensysteem kennen en gebruiken.

Doelgroep

Ouders, verzorgers, hulpverleners op dagverblijven, therapeuten, leerkrachten binnen speciaal onderwijs.

Doel

De cursusmodule is praktisch van opzet. Je maakt tijdens bijeenkomsten kennis met het gebaren systeem en leert de gebaren binnen praktische (spel)situaties te gebruiken.

Data

De cursus vindt plaats bij voldoende opgaven en wordt in overleg met de deelnemers gepland op avonden.

Accreditatiepunten

Geen.

Inhoud en werkwijze

De cursusmodule is praktisch van opzet. Je maakt tijdens bijeenkomsten kennis met het gebaren systeem en leert de gebaren binnen praktische (spel)situaties te gebruiken.

Toetsing

Praktijktoets

Duur

6 keer 1 1/2 uur (9 SBU)

Docent

Logopedist

Kosten

€ 410,-*
Kosten in company op aanvraag.
* ouders en verzorgers of leerkrachten van kinderen die bij Revalidatie Friesland in behandeling zijn, krijgen korting op de cursusprijs, mits de cursus wordt aanbevolen door de behandelend logopedist.

Materiaal/literatuur

Verplicht aan te schaffen: DVD-ROM St. lexicon NGT 1&2, versie 1.5 bij de Stichting Nederlandse
Gebarentaal. Zie: www.gebarencentrum.nl

 

1Inschrijven
2Persoonsgegevens
  • DD dash MM dash JJJJ