Gevolgen en consequenties van hersenletsel voor partners en / of gezin

De gevolgen van hersenletsel hebben ook gevolgen voor de partner en het gezin. Uit onderzoek blijkt dat een jaar na het ontstaan van het hersenletsel 50% van de partners overbelast is. Aanwijzingen voor deze overbelasting van een naaste kunnen al van te voren gesignaleerd worden. Aandacht van de hulpverlening voor deze risico’s is belangrijk voor een goede begeleiding van de partner en het gezin.

Doelgroep

Hulpverleners die in hun werk te maken hebben met mensen met NAH en hun partner en/of gezin.

Doel

Verbreden van kennis met betrekking tot de gevolgen en consequenties van NAH voor partners en/of gezin.

Data

Op aanvraag.

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

Inhoud en werkwijze

Je leert in deze module welke risicofactoren een rol spelen bij de kans op overbelasting van de partner.
Je leert ook welke aspecten in de hulpverlening aan de partner en het gezin van belang zijn. De module is zowel theoretisch als praktisch van aard.

Toetsing

Geen

Duur

1 middag (3 SBU)

Docent

Maatschappelijk werker van Revalidatie Friesland

Kosten

€ 185,-
Kosten in company op aanvraag.

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijke informatie mee.