Groepstherapie bij afasie: een onmisbare schakel!

Praten is participeren! Eén-op-één, in kleine groepen en in grotere gezelschappen: communicatie is essentieel om mee te kunnen doen in de samenleving. Voor patiënten met afasie is het actief deelnemen vaak lastig. Groepstherapie vormt bij uitstek de manier om de brug van individuele therapie naar participatie in de samenleving te maken. Deze behandelvorm creëert mogelijkheden om dialogen, het delen van ervaringen en het toepassen van communicatieve strategieën te trainen. Onderzoek heeft aangetoond dat groepstherapie bij afasie effectief is voor het verbeteren van talig functioneren, participeren in sociale netwerken en het hebben van toegang tot groepen in de samenleving. De ervaring leert dat groepstherapie alleen succesvol is wanneer de therapie goed afgestemd is op de deelnemers. De invulling van de therapie is afhankelijk van de doelen van de patiënt en van de vaardigheden van de therapeut.

Doelgroep

Logopedisten die werken of gaan werken met afasiepatiënten zowel in de acute fase als in de revalidatiefase en de chronische fase.

Doel

De deelnemers:
.    weten hoe groepstherapie bij afasie efficiënt ingevuld kan worden
.    stemmen hun therapeutische vaardigheden af op de deelnemers
.    vullen per individuele patiënt adequaat groepstherapie in
.    herkennen groepsdynamische processen en kunnen deze beïnvloeden

Datum

Maandag 31 maart 2025.

Cursuslocatie

Revalidatie Friesland – Hoofdstraat 3 – Beetsterzwaag.

Accreditatiepunten

ADAP (logopisten):  12,5 punten

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze cursus krijg je handvatten voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van groepstherapie met afasiepatiënten. Je doet praktische ervaring op met het leiden en coachen van een groep. Ervaringen worden met elkaar geëvalueerd en er volgt feedback op je handelen. Je besteedt aandacht aan je eigen rol als therapeut, waarbij bewustwording van talenten, valkuilen en angsten aan de orde komen.
De inhoud van de cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op individuele wensen. Je maakt een voorbereidingsopdracht en sluit de cursus af met een eindopdracht waarbij je een situatie uit je eigen praktijk gebruikt.

Toetsing

Via eindopdracht na de cursus.

Duur

1 uur voorbereidingsopdracht (1 SBU)
1 dag contacttijd (7 SBU)
1 uur eindopdracht (2 SBU)

Docent

Line Atsma, logopedist/klinisch linguïst en Jacobien Verdouw, maatschappelijk werker

Kosten

€ 495,- per persoon incl. koffie/thee, lunch en materiaal.

Prijs in company op aanvraag.

Materiaal/literatuur

Bij aanvang van de cursus ontvang je een reader met daarin de inhoud van de cursus en aanvullende literatuur.

De cursus wordt ook incompany aangeboden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Line Atsma, logopedist/docent (academie@revalidatie-friesland.nl of tel.nr. 088 580 1287).