Groepstherapie na hersenletsel: 1 + 1 = 3!

Therapie voor mensen met hersenletsel is vaak een combinatie van 1-op-1-training en groepstraining, zowel in de (sub-)acute fase als in de chronische fase. 1-op-1-training is iets dat in de opleiding van de behandelaars vaak de basis is. Groepstherapie komt niet regelmatig aan bod. Behandelaars voelen zich niet altijd even comfortabel bij het geven van groepstherapie, terwijl deelnemers aan de therapie vaak wel heel enthousiast zijn.
Het afstemmen van doelen van de deelnemers op de inhoud van de groepstherapie is vaak een uitdaging. Dat geldt ook voor het meetbaar maken van resultaten en het ‘comfortabel’ voelen van de behandelaar bij de inhoud en het verloop van de groepstherapie.

In de cursus komen bovenstaande facetten aan bod en leer je inhoudelijke aspecten van groepstherapie, maar oefen je ook praktisch je vaardigheden. De cursus wordt interprofessioneel ingericht. Er kan daarom worden deelgenomen door behandelaars met verschillende achtergronden, bijv. fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, oefentherapeuten, sociaal werkers, etc.

Doelgroep

Behandelaars die werken met groepen mensen met hersenletsel
Behandelaars die willen gaan werken met groepen of groepen willen gaan starten

Doel

De deelnemers:
.    weten hoe groepstherapie efficiënt ingevuld kan worden
.    stemmen hun therapeutische vaardigheden af op de deelnemers
.    vullen per individuele patiënt adequaat groepstherapie in
.    herkennen groepsdynamische processen en kunnen deze beïnvloeden

Datum

Dinsdag 11 oktober 2022

Cursuslocatie

Beetsterzwaag

Accreditatiepunten

Wordt aangevraagd

Inhoud en werkwijze

Tijdens deze cursus krijg je handvatten voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van groepstherapie met patiënten. Je doet praktische ervaring op met het leiden en coachen van een groep. Ervaringen worden met elkaar geëvalueerd en er volgt feedback op je handelen. Je besteedt aandacht aan je eigen rol als therapeut, waarbij bewustwording van talenten, valkuilen en angsten aan de orde komen.
De inhoud van de cursus wordt zoveel mogelijk afgestemd op individuele wensen. Je maakt een voorbereidingsopdracht en sluit de cursus af met een eindopdracht waarbij je een situatie uit je eigen praktijk gebruikt.

Toetsing

Eindopdracht na de cursus.

Duur

1 uur voorbereidingsopdracht (1 SBU)
1 dag contacttijd (7 SBU)
2 uur eindopdracht (2 SBU)

Docenten

Logopedist/klinisch linguïst Line Atsma
Fysiotherapeut Tineke van der Schaaf
Coach Heleen Reinders-Messelink

Kosten

€ 450,- per persoon incl. koffie/thee, lunch en materiaal.
Prijs in company op aanvraag.

Materiaal/literatuur

Bij aanvang van de cursus ontvang je een reader met daarin de inhoud van de cursus en aanvullende literatuur.

Mogelijkheid voor vervolg

De cursus wordt ook incompany aangeboden. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Line Atsma, academie@revalidatie-friesland.nl of via tel.nr. 088 580 1257.