Idee?

Suggesties?

Heb je een idee, suggestie of vraag voor onze Revalidatie Friesland Academie? Laat het ons weten.

Doorzoek onze website

Kennismiddag dwarslaesienetwerk Noordoost-Nederland

Op vrijdag 7 oktober 2022 wordt de kennismiddag van het dwarslaesienetwerk Noordoost-Nederland georganiseerd bij Revalidatie Friesland, locatie Beetsterzwaag. Deze middag heeft als thema ‘Nieuwe ontwikkelingen binnen de dwarslaesierevalidatie’.

De onderwerpen die voorbij komen:
 • Op onderzoeksgebied is er van alles gaande. Hierbij gaat het vaak om nog experimentele trials. Af en toe verschijnt er iets over in de media, maar het is vaak moeilijk om door de bomen het bos te zien. Er zal een overzicht gegeven worden van wat er op dit moment speelt.
 • Een recente ontwikkeling binnen Roessingh is klinische revalidatie voor kinderen met een dwarslaesie. Dit vraagt specifieke kennis vanuit zowel het kinderrevalidatieteam als het dwarslaesieteam, waarbij de grote uitdaging is hoe deze teams te integreren en een gedegen behandelprogramma op te stellen.
 • Op het gebied van de chirurgische behandeling van de tetraplegische hand zijn er ontwikkelingen. Zenuwtransfers worden tegenwoordig steeds vaker al in een vroeg stadium toegepast. Wat wordt er dan precies gedaan en wat kunnen de voor- en nadelen zijn voor de patiënt, ook in tegenstelling tot de reconstructieve chirurgie? Wie komen er voor in aanmerking en wat zijn tot nu toe de ervaringen? Hoe onderzoek je nou zo’n tetraplegische hand?
Programma
 • 12.00-13.15  Lunch in Huize Lyndenstein
 • 13.15-13.30  Wandelen naar locatie middag programma
 • 13.30-13.35  Welkom
 • 13.35-14.10  Nieuwe ontwikkelingen binnen de dwarslaesie – Dr. J.M. Stolwijk-Swüste, revalidatiearts, de Hoogstraat, Utrecht
 • 14.10-14.30 Dwarslaesierevalidatie bij kinderen; medische aspecten – M. Oude Alink, revalidatiearts
 • 14.30-14.50 Dwarslaesierevalidatie bij kinderen; een multi- en interdisciplinair programma – J. Oostendorp, fysiotherapeut/handentherapeut & B. van Heerikhuizen, Orthopedagoog en GZ-psycholoog.
 • 14.50-15.00 Vragen/discussie
 • 15.00-15.30 Pauze
 • 15.30-16.30 Nieuwe ontwikkelingen binnen de tetraplegische armhandchirurgie; zenuwtransfers (presentatie en workshop) – E.M. Maas, revalidatiearts, handentherapeut dwarslaesieteam,  A. Lenferink, Physician Assistent.
 • 16.30  Afsluiting  en borrel
Accreditatie

Voor artsen/physician assistenten/ergotherapeuten: aangevraagd.
Voor maatschappelijk werkers: 5,5 punten via Registerplein.

Kosten

Voor deelnemers werkzaam binnen het dwarslaesienetwerk Noordoost-Nederland: Gratis  Voor deelnemers buiten het netwerk: € 25,-

Aanmelden voor de kennismiddag dwarslaesienetwerk Noordoost-Nederland

1Inschrijven
2Persoonsgegevens
 • Prijs: € 25,00
  Deze prijs geldt voor deelnemers die buiten het netwerk van Noordoost-Nederland vallen. Voor deelnemers binnen dit netwerk is deelname gratis.