Kinderen met DCD; een onzichtbare handicap zichtbaar gemaakt

In elke schoolklas zit minstens één kind met lichte motorische problemen. Soms uit zich dit tijdens de gymles: het kind dat altijd als laatste gekozen wordt. Soms uit zich dit veel meer tijdens de schrijfles of het knutselen. Er zijn kinderen die, ondanks deze problemen, prima functioneren. Er zijn er meer, die hierdoor ook sociaal-emotioneel in de knel komen. Zij worden onzeker doordat ze voor hun gevoel niet goed (genoeg) presteren. Een goede begeleiding van deze kinderen kan veel negatieve gevoelens en/of gedragsproblemen voorkomen.

Doelgroep

Leerkrachten, eerstelijns fysiotherapeuten, consultatiebureauartsen en –verpleegkundigen.

Doel

Deelnemers krijgen inzicht in:
.     de diagnose Developmental Coordination Disorder en de invloed van motorische problemen op sociaal-emotioneel functioneren
.     het samengaan van DCD met bepaalde kinderpsychiatrische stoornissen (ADHD en Autistisch Spectrum Stoornis) en/of leerstoornissen
(bijvoorbeeld   dyslexie)
.     de begeleiding en de zin en onzin van hulpverlening

Data

Donderdag 7 april 2016

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

Inhoud en werkwijze

De module start met een theoretische verdieping in het onderwerp. Tijdens praktische oefeningen ervaar je zelf hoe het voor een kind met deze problemen voelt om bepaalde vaardigheden uit te moeten voeren.

Toetsing

Geen

Duur

1 dagdeel (3 SBU)

Docent

Revalidatiearts / orthopedagoog / psycholoog / fysiotherapeut / ergotherapeut (afhankelijk van de samenstelling van de deelnemersgroep).

Kosten

€ 200,-
Kosten in company op aanvraag.

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijke informatie mee.