Meedoen met gymles en op het plein

Wanneer een leerling een beperking of handicap heeft, is het niet altijd makkelijk om mee toe doen met gym of spelen op het plein. Hoe kunt u de gymles ook uitdagend maken voor uw leerling met een lichamelijke beperking? Hoe kunt u er met de huidige middelen of met kleine aanpassingen voor zorgen dat deze leerling toch mee kan doen tijdens de gymles en in de pauze?

Doelgroep

Leerkracht van een leerling met een beperking in de motoriek.

Doel

De leerling met de beperking doet optimaal mee aan de gymles of op het plein.

Inhoud en werkwijze

Een ervaren kinderfysiotherapeut observeert in overleg met de leerkracht het kind tijdens de gymles of op het plein. Tijdens de nabespreking krijgt de leerkracht bruikbare tips en adviezen om het meedoen praktisch te vergemakkelijken en hoe hij de motoriek van de leerling het best kan stimuleren.
U krijgt hiervan een schriftelijk verslag.

Duur

1 uur observatie en een half uur nabespreking. Dit kan in overleg met u ook op een later tijdstip plaatsvinden.

Data

In overleg met u wordt de datum bepaald.

Docent

Ervaren fysiotherapeut eventueel in samenwerking met consulent Steunpunt SO Fryslân.