Praktijkdag Speech Music Therapy for Aphasia (SMTA) bij kinderen

Je gebruikt SMTA bij kinderen met hersenletsel en stelt het op prijs je kennis op te frissen, ervaringen over de SMTA te delen met collega’s en praktisch door te oefenen onder begeleiding van docenten van de SMTA-cursus.

Doelgroep

Samenwerkende logopedisten en muziektherapeuten die de cursus Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) hebben gevolgd.

Doel

Updaten kennis en kunde over de achtergrond en de toepassing van SMTA bij kinderen.

Data

6 juli 2023

Accreditatiepunten

Wordt aangevraagd bij ADAP (Kwaliteitsregister Paramedici) en Register Vaktherapie.

Inhoud en werkwijze

Je verdiept je tijdens deze dag verder in de Speech-Music Therapy for Aphasia onder leiding van een ervaren logopedist/klinisch linguïst en muziektherapeut. Daarnaast wissel je die dag ervaringen uit met docenten en collega’s en volgt er feedback op jouw handelen. Je maakt gebruik van door jou zelf ingebrachte casussen.

Toetsing

Geen.

Duur

1 dag.

Docenten

Mirjam van Tellingen, klinisch linguïst/logopedist
Ariska Groen, muziektherapeut

Kosten

€ 295,- per persoon (incl. koffie/thee en lunch).

€ 550,- per gezamenlijk aangemeld koppel bestaande een logopedist en muziektherapeut.

Materiaal/literatuur

Wordt t.z.t. verspreid.