Praktijkdag Speech-Music Therapy for Aphasia (SMTA) bij volwassenen

Je gebruikt SMTA bij jouw patiënten met hersenletsel en stelt het op prijs ervaringen over de SMTA te delen met andere gebruikers en de docenten van de SMTA-cursus.

Doelgroep

Samenwerkende logopedisten en muziektherapeuten die de cursus Speech-Music Therapy for Aphasia hebben gevolgd.

Doel

Updaten kennis en kunde over de achtergrond en de toepassing van SMTA.

Data

15 september 2023

Accreditatiepunten

Wordt aangevraagd bij ADAP (Kwaliteitsregister Paramedici) en Register Vaktherapie.

Inhoud en werkwijze

Je verdiept je tijdens deze dag verder in de Speech-Music Therapy for Aphasia onder leiding van een ervaren logopedist/klinisch linguïst en muziektherapeut. Daarnaast wissel je die dag ervaringen uit met docenten en andere gebruikers en volgt er feedback op jouw handelen. Tijdens de opfriscursus maak je gebruik van door jou zelf ingebrachte casussen.

Toetsing

Geen.

Duur

1 dag.

Docenten

Esther Grit, logopedist
Joost Hurkmans, klinisch linguïst
Piet Koek, muziektherapeut

Kosten

€ 295,- per persoon (incl. koffie/thee en lunch).

€ 550,- per gezamenlijk aangemeld koppel bestaande een logopedist en muziektherapeut.

Materiaal/literatuur

Wordt t.z.t. verspreid.