Advies ten aanzien van het schrijven

Op welke manier kan jouw leerling leesbaar leren schrijven? In het verbonden schrift of blokschrift? Of moet de leerling gaan typen? Welke schrijfmethode is het meest geschikt? Welke liniëring? Welk schrijfgerei?

Doelgroep

Leerkracht en leerlingen  van groep 3 tot en met groep 8.

Doel

De leerkracht weet of de leerling het beste in het verbonden schrift of blokschrift kan (leren) schrijven en weet welke schrijjfmethode het meest geschikt is,  welk schrijfmiddel, welke liniëring e.d.

Inhoud en werkwijze

Een ervaren ergotherapeut observeert de leerling 10 minuten in de klas en neemt daarna gestandaardiseerde tests af buiten de klas (ongeveer 80 minuten).  Tijdens de nabespreking krijgt de leerkracht bruikbare tips en adviezen ten aanzien van het schrijven van de leerling. Je  krijgt hiervan een schriftelijk verslag.

Duur

10 minuten observatie in de klas, daarna ongeveer 80 minuten met de leerling buiten de klas. Nabespreking met leerkracht is 30 minuten.

Data

In overleg wordt de datum bepaald.

Docent

Een ervaren ergotherapeut.

Kosten

€ 325,00
Voor het schrijven van een advies voor een hulpmiddel om op te typen (laptop, tablet) geldt een meerprijs. Zie hiervoor de flyer “Aanpassingen op school”.