Sociale omgang met andere kinderen

Om prettig te kunnen functioneren in de klas en op het plein zijn basale sociale vaardigheden noodzakelijk. Wat maakt dat uw leerling buiten de groep ligt of vaak ruzie heeft? Wat doet uw leerling in de sociale omgang en waar liggen de aandachtspunten?

Doelgroep

Leerlingen van groep 1 t/m 8, die moeite hebben met de sociale omgang met andere kinderen.

Doel

De leerkracht weet hoe hij zijn leerling verder kan helpen t.a.v. de sociale omgang met andere leerlingen.

Inhoud en werkwijze

‘Sociale omgang met andere kinderen’ is een gestandaardiseerde methode (ESI) om de sociale interactie van de leerling met andere kinderen of volwassenen vast te leggen. De observatie vindt plaats in de natuurlijke situatie, zoals in de klas of op het plein, tijdens het samenwerken of het spelen.

Duur

De observatie duur ca. een uur en vindt plaats op school.

Data

In overleg met u wordt een datum en een tijdstip bepaald.

Docent

Een ervaren ergotherapeut van Revalidatie Friesland.

Kosten

€395 (incl. telefonische nabespreking)
€500 (indien de nabespreking op school plaatsvindt)
€580 (in combinatie met ‘Aan het werk gaan en blijven’)

1Inschrijven
2Persoonsgegevens
  • DD dash MM dash JJJJ