Spel en speelgoed

Spel is ontwikkeling. Spelen is van groot belang voor alle kinderen, ongeacht hun lichamelijke of verstandelijke mogelijkheden. De spelmogelijkheden van kinderen met een motorische beperking zijn anders. Door het spelmateriaal of de spelsituatie aan te passen, kun je het spel goed afstemmen op het kind met diens mogelijkheden en beperkingen.

Doelgroep

Iedereen die met kinderen met een motorische beperking werkt en speelt; groepsleiders en therapeuten.

Doel

De deelnemer heeft kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind en weet hoe hij spel kan aanbieden, afgestemd op de individuele behoefte en mogelijkheden van het kind met een motorische beperking.

Data

Donderdag 9 februari 2017

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

Inhoud en werkwijze

In deze module wordt ingegaan op de ontwikkeling van kinderen en het belang en de invloed van spel hierop. Specifieke aandacht wordt besteed kinderen met een motorische beperking; wat betekent de beperking voor het spelen, waar moet rekening mee gehouden worden, wat is geschikt spelmateriaal en hoe kan je dit het beste aanbieden? Aan de hand van casuïstiek, die ook ingebracht kan worden, wordt ingegaan op praktijkvragen. Er zal ook gewerkt worden met kleine huiswerkopdrachten om het bewustwordingsproces van ergonomische werken goed in gang te kunnen zetten.

Toetsing

Geen

Duur

1 middag (3 SBU)

Docent

Ergotherapeut van Revalidatie Friesland

Kosten

€ 185,-
Kosten in company op aanvraag

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijke informatie mee