Symposium ‘Van Gaap naar Slaap’

Aandacht voor slaap bij (jonge) kinderen en kinderen met een neurologische aandoening

Slaap is van invloed op je hele zijn. In je slaap verwerk je de emoties en informatie van de dag. Het vult je energie aan, verlaagt stress en herstelt je spieren en cellen. Als je goed slaapt ben je overdag scherper en voel je minder stress. Je stofwisseling werkt beter en je hebt minder kans op chronische aandoeningen. Maar wat als slapen niet lukt? Als een (jong) kind door bijvoorbeeld een neurologische aandoening in de nacht niet goed herstelt en dit invloed heeft op het kind, de ouders en zelfs de behandeling?  Dat is waar het symposium ‘Van Gaap naar Slaap’ op woensdag 17 april over gaat.

Drie topsprekers Olaf Verschuren, Sigrid Pillen en Niels van Delden nemen je mee in de boeiende wereld van slaap. De vraag die we deze dag samen beantwoorden is: hoe kunnen we kinderen en ouders hierin beter ondersteunen, zelfs als alles al is geprobeerd?

Voor wie

Het symposium is geschikt voor iedereen die in de eerste of tweede lijn werkt of op een andere manier kinderen en ouders wil helpen bij deze problematiek.

Programma

13:00 uur          Introductie en welkom

13:15 uur           Presentaties en aansluitend netwerken

Dr. Olaf Verschuren, Sr onderzoeker bij Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht

Dr. Sigrid Pillen, Kinderslaapexpert – Kinderneuroloog & Somnoloog

Niels van Delden, Orthopedagoog, FloorPlay -specialist, IMH specialist Groningen

18:00 uur          Einde symposium

Locatie

Revalidatie Friesland, Hoofdstraat 3 in Beetsterzwaag.

De sprekers

Olaf Verschuren: Exercise is medicine

Olaf Verschuren is van oorsprong kinderfysiotherapeut en promoveerde in 2007 op een onderzoek bij kinderen met cerebrale parese. Sinds 2008 is hij als onderzoeker verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht. Tijdens het symposium zoomt hij in op het volgende onderwerp: Het hebben van een goede gezondheid en fitheid is belangrijk voor alle kinderen, maar kunnen een uitdaging zijn voor kinderen met een lichamelijke beperking. ‘Exercise Is Medicine’ is een wereldwijd initiatief om artsen en andere zorgprofessionals te mobiliseren om meer aandacht te hebben voor lichaamsbeweging. Dat kan door het bevorderen of voorschrijven van fysieke activiteiten om ziekten die van invloed zijn op de gezondheid te voorkomen, te verminderen, te beheren of te behandelen. Dit initiatief heeft ook geresulteerd in een toegenomen belangstelling voor beweegprogramma’s voor kinderen met een beperking.

Gezien de heterogeniteit van de beperkingen die vaak voorkomen binnen de kinderfysiotherapie, is het verbeteren van de fysieke activiteit mogelijk niet voldoende om de gezondheid te verbeteren. Op dit moment worden er kansen gemist om de gezondheid van kinderen te bevorderen. Olaf: “In deze presentatie hoop ik collega’s te motiveren om, naast de bevordering van fysieke activiteit, ook aandacht te hebben voor het belang van slaap. Het bekijken van alle 24 uurs activiteiten, bij voorkeur in combinatie, biedt een belangrijke kans om de fysieke gezondheid van kinderen gedurende het hele leven te bevorderen”.

Sigrid Pellen: Goed slapen is essentieel voor groei en herstel

Sigrid Pellen is is kinderneuroloog, somnoloog en gespecialiseerd in slaapstoornissen bij kinderen. Tijdens het symposium zal zij je meenemen in de wereld van slaapproblemen bin kinderen in de kinderrevalidatie. Goed slapen is essentieel voor groei en herstel en voor de ontwikkeling. Juist kinderen voor wie goed slapen extra belangrijk is en kinderen met chronische aandoeningen of een ontwikkelingsachterstand hebben meer slaapproblemen. De oorzaken van de slaapproblemen zijn vaak divers en multifactorieel bepaald: gedragsproblemen, overprikkeling, ouder-kind interactie, omgevingsinvloeden, enzovoort. Slapen kent daarnaast een sterke relatie met bewegen: voldoende bewegen overdag leidt tot betere slaap, maar fysieke inspanning te laat op de dag kan het slapen juist verslechteren. Omgekeerd kan beter slapen er ook toe leiden dat er meer energie overdag is om een revalidatieprogramma tot een goed einde te brengen. Dat geldt niet alleen voor de kinderen, maar ook voor hun ouders.

Sigrid: “In mijn presentatie krijgt je inzicht in de oorzaken van slecht slapen bij jonge kinderen binnen de kinderrevalidatie. Daarnaast leert je wat je als behandelaar kunt bijdragen in het signaleren en behandelen van slaapproblemen en hoe je kind en ouders goede evidence based adviezen kunt geven om de slaap te verbeteren”.

Niels van Delden: Over de invloed van de relatie tussen ouders en kind op slaap

Niels van Delden is in 2011 afgestudeerd als leerkracht basisonderwijs en in 2014 afgestudeerd als orthopedagoog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens het symposium neemt hij je mee in welke invloed de relatie tussen ouders en kind op het onderwerp slapen kunnen hebben? En andersom? En vinden we met elkaar dat hele jonge kinderen nou wel of niet apart op een kamer moeten slapen? Slaapproblemen en/of signalen omtrent slapen dienen altijd heel serieus genomen te worden, want ze kunnen ook als ‘een kanarie in de kolenmijn’ fungeren. Het is niet onwaarschijnlijk dat er zorgen zijn op een ander gebied en dat ‘slecht slapen’ daar een uiting van kan zijn. Tijdens het symposium zal Niels van Delden door middel van de Infant Mental Health visie, waarin de ouder-kind relatie centraal staat, het onderwerp slapen vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

 

Aanmeldformulier Symposium Van Gaap naar Slaap, woensdag 17 april 2024

Aanmelden voor dit symposium doet u door onderstaand formulier in te vullen.

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*
Geboortedatum
E-mailadres*
Functie*
Als je geen of een onjuist registratienummer of BIG-nummer opgeeft, zullen er geen accreditatiepunten worden toegekend.
Wenst u een digitaal certificaat voor deelname aan dit symposium?*

Totaal

Betaalmethode*