Basiscursus: Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) bij jongeren

Op iedere school zijn wel enkele leerlingen met pijn of vermoeidheid die niet of nauwelijks op school komen. Deze Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten komen veelvuldig voor bij jongeren. De omgeving heeft het gevoel er onvoldoende grip op te hebben. Wat mag je verwachten van een kind met dergelijke klachten? Hoe serieus moet je deze klachten nemen? Hoe ondersteun je de ouders, welke adviezen kun je geven en welke behandelingen bestaan er voor deze kinderen?

Doelgroep

Leerkrachten, leerplichtambtenaren, zorgcoördinatoren, ambulant begeleiders, huisartsen, jongerenwerkers, verpleegkundigen. Iedereen die beroepshalve werkt met jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Doel

De deelnemers leren:
.   Wanneer men kan spreken van SOLK
.   Welke verschillende vormen van SOLK er te onderscheiden zijn
.   Op welke manier SOLK in stand wordt gehouden
.   Welke interventies gedaan kunnen worden om negatieve gedragspatronen om te buigen naar een situatie waarin de jongere en zijn ouders weer perspectief   ervaren

Data

Woensdag 16, 23 en 30 maart en woensdag 6 april 2015

Accreditatiepunten

Indien gewenst wordt accreditatie aangevraagd.

Inhoud en werkwijze

De cursus geeft theoretische achtergrond informatie over SOLK, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk. Daarnaast oefenen de deelnemers zelf met het doen van interventies en met het werken met verklaringsmodellen. Indien gewenst kan eigen casuïstiek ingebracht worden.

Toetsing

Geen

Duur

4 dagdelen.* (12 SBU)

* eventueel kan een globale oriëntatie op het onderwerp SOLK worden gegeven in 1 of 2 dagdelen, waarbij de nadruk ligt op het kunnen herkennen van de klachten, het kunnen herkennen van de in stand houdende patronen en het kunnen verwijzen naar een gerichte behandeling.

Docent

GZ-Psycholoog en een Maatschappelijk werker / Systeemtherapeut van Revalidatie Friesland.

Kosten

€ 780,- gehele basiscursus
€ 370,- oriëntatie cursus
Kosten in company op aanvraag

Materiaal/literatuur

Tijdens de module krijg je schriftelijk materiaal mee