Zo zit het met kleuren

Hoe kun je bereiken dat jouw leerlingen goede schrijfvoorwaarden ontwikkelt?  Denk aan een goede schrijfhouding, penvatting en fijn motorische voorwaarden en daardoor netter en soepeler gaan schrijven? De kleurles is een goede voorbereiding op en ondersteuning van het schrijfproces.

Doelgroep

Leerkrachten en leerlingbegeleiders in het primair onderwijs van groep 2 tot groep 8.

Doel

Leerlingen leren hoe ze hun pen/potlood vast moeten houden en vanuit hun vingers kunnen kleuren en/of schrijven. De leerkracht leert hoe hij dit op motiverende wijze kan aanbieden. Ook krijgt hij specifiek advies voor leerlingen met fijne motoriek problemen.

Inhoud en werkwijze

‘Zo zit het met kleuren’ is een gastles in de klas waarin we werken aan de deskundigheidsbevordering van de leerkrachten en de schrijfvoorwaarden van leerlingen. We laten met de activiteit “kleuren” zien op welke manier u aandacht kunt besteden aan houding, penhantering en fijne motoriek.

De kleurles heeft een preventief en een signalerend karakter. De les wordt gegeven door een ergotherapeut en een consulent speciaal onderwijs. Tijdens de les observeren en corrigeren zij de leerlingen.
Tijdens de nabespreking krijgt de leerkracht tips en ideeën en worden eventueel gesignaleerde problemen besproken.

Duur

De kleurles wordt 1 uur in de klas gegeven. Daarna volgt 45 minuten nabespreking met de leerkracht.

Data

In overleg wordt de datum bepaald.

Docent

Ergotherapeut Revalidatie Friesland met consulent Steunpunt SO Fryslân.

Kosten

€ 250,00