Diagnostiek van motorische functies bij musici.

In dit onderzoek werkt Revalidatie Friesland samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde (UMCG).

Projectleden:

  • Drs. K.H. Woldendorp, revalidatiearts/promovendus
  • Prof. dr. M. Reneman, bewegingswetenschapper
  • Prof. dr. J.H.Arendtzen, revalidatiearts
  • Dr. A.M. Boonstra, revalidatiearts

Doel en samenvatting onderzoek

Onder musici komen erg veel (onnodige) blessures voor, met name in het houding en bewegingsapparaat en het mondgebied. Dit is logisch gezien de grensverleggende prestaties die men steeds weer maakt onder vaak erg stressvolle omstandigheden.

Voor zowel het muziekonderwijs, de behandeling van deze blessures en de evaluatie van beiden is een goed inzicht in de motoriek bij musici noodzakelijk. Maar hoe doe je dat als een pianist tot wel 1500 toetsaanslagen per minuut doet of je een oordeel moet geven over het mondgebied van een trompettist terwijl een groot deel van de mond achter het mondstuk verborgen zit? Tot op heden zijn er nog nauwelijks van dit soort meetinstrumenten voor handen binnen de muziekgeneeskunde. Om meetinstrumenten te kunnen ontwikkelen is veel kennis nodig met betrekking tot het motorisch functioneren bij musici en met name inzicht in de aansturing van supersnelle bewegingen. Doel van proefschrift is om de eerste stappen te zetten waarmee het uiteindelijk mogelijk wordt om motorische functies bij musici op een wetenschappelijk verantwoorde manier in kaart te kunnen brengen. De eerste studies nemen een tweetal algemene, maar nog niet goed onderzochte, aannames op motorisch functiegebied onder de loep. Dit betreft de vermeende relaties tussen spieractivatiepatronen en chronische pijnklachten in het houding en bewegingsapparaat, en tussen ongunstige houding en pijnklachten in deze regio. Verder worden er twee studies gewijd aan embouchure als eerste stappen richting een meetinstrument voor het onderzoeken van het mondgebied bij blazers. Een systematisch literatuur onderzoek naar de best bruikbare en wetenschappelijk verantwoorde meetmethodiek van de staande en zittende houding is tevens onderdeel van het promotieonderzoek. Tenslotte kan het zijn dat een populatieonderzoek naar de handmaten van musici en niet-musici wordt meegenomen als laatste onderdeel van het promotieonderzoek.

Projectbeschrijving

Dit promotieproject is opgedeeld in een vijftal studies gericht op:

  1. De associatie tussen pijn en spier activatie patronen.
  2. De associatie tussen pijn en houding.
  3. Een klinisch bruikbare en betrouwbare methode van observatie/registratie van houding (bij musici).
  4. Een nieuwe observatiemethode van embouchure bij koperblazers.
  5. Een nieuwe observatie methode van spierkrachtmeting van de embouchure gerelateerde aangezichtsmusculatuur bij blazers.