Families Focus on Future; brug naar huis

Het onderzoek ‘Families Focus on Future’ is een onderzoek vanuit de Hoogstraat waar Revalidatie Friesland aan mee werkt.

Projectgroepleden:

  • Drs. Chantal Hillebregt, promovendus
  • Drs. Eline Scholten, promovendus
  • Dr. Marjolijn Ketelaar, beweginswetenschapper
  • Prof. dr. Marcel Post, psycholoog
  • Prof. dr. Anne Visser-Meily, revalidatiearts

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is om de revalidatiebehandeling meer gezinsgericht te maken zodat de revalidant en zijn gezin beiden beter voorbereid worden op het leven na de revalidatie in het revalidatiecentrum.

Projectbeschrijving

Steun van het gezin is voor revalidanten van groot belang voor participatie en kwaliteit van leven, en vaak is het een voorwaarde om naar huis te kunnen. Veel partners en kinderen van mensen met beperkingen ervaren echter een hoge zorglast. Vanwege veranderingen en bezuinigingen in de thuiszorg zal de druk op familieleden om zorg op zich te nemen alleen maar toenemen.

In dit project wordt een systematische screening van families op risicofactoren voor problemen op de lange termijn ontwikkeld en geëvalueerd. Daarnaast wordt bij gezinnen met een hoog risico op problemen op de lange termijn een Toekomstberaad met twee vervolgcontacten geïmplementeerd. Deze interventie wordt geëvalueerd in een vergelijkend onderzoek bij hersenletsel, amputatie en dwarslaesieteams van meerdere revalidatiecentra.

 Voor meer informatie:

 http://www.dehoogstraat.nl/onderzoek-innovatie/diagnose/beroerte/family-focus-on-future

http://www.zonmw.nl/nl/projecten/project-detail/families-focus-on-future/samenvatting/