Task-Oriented Arm Strength Training bij kinderen met een Cerebrale Parese (TOAST-CP).

Het onderzoek ‘TOAST-CP’ is een onderzoek vanuit Adelante waar Revalidatie Friesland aan mee werkt.

Projectgroepleden:

Het project staat onder leiding van Dr. E. Rameckers. Vanuit Revalidatie Friesland zijn N. Land (revalidatiearts) en L. Lucassen (ergotherapeut) betrokken.

Doel van het onderzoek

Het doel van het huidige onderzoek is, bepalen of TOAST-CP leidt tot een verbeterde inzetbaarheid van de aangedane arm en hand bij kinderen met een unilaterale spastische CP tijdens ADL, spel, vrije tijd en school.

Projectbeschrijving

Een multicenter randomized controlled trial, waarbij 60 kinderen met een spastische CP, in de leeftijd van 8-18 jaar, geïncludeerd zullen worden, wordt gebruikt om de effectiviteit van TOAST-CP te evalueren. De deelnemers zullen gerekruteerd worden in revalidatiecentra. Geschikte kandidaten zullen at random toegewezen worden aan een van de volgende condities: 1) de interventiegroep: TOAST-CP of 2) de controle groep: manuele vaardigheidstraining (usual care). De kinderen in de interventiegroep zullen het TOAST-CP programma volgen, een krachttrainingsprogramma voor de bovenste extremiteit waarbij de principes van krachttraining strikt zullen worden toegepast, maar waarbij de oefeningen taak georiënteerd zullen zijn, gebaseerd op individuele behandeldoelen. De kinderen in de controlegroep krijgen manuele vaardigheidstraining zonder enige vorm van krachttraining. TOAST-CP bestaat uit individuele therapiesessies van 30 minuten, welke drie keer per week gegeven worden, gedurende 16 weken. De controle groep ontvangt manuele vaardigheidstraining in dezelfde frequentie, maar zonder enige vorm van krachttraining.

Voor meer informatie zie:

https://kenniscentrum.adelante-zorggroep.nl/nl/onderzoek/projecten-2015/toast-cp/