Op aanvraag – Workshop DCD? Snap dat dan!

DCD staat voor Developmental Coordination Disorder en wordt ook wel motorische onhandigheid genoemd. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van de bewegingen. Hierdoor kunnen ze alledaagse taken minder makkelijk uitvoeren dan leeftijdsgenoten. Kinderen met DCD worden vaak als ‘onhandig’ omschreven. DCD komt voor bij 5 tot 6% van de schoolgaande kinderen. Dit betekent dat er in vrijwel iedere groep sprake is van één of meerdere leerlingen met DCD (Balans, vereniging voor ouders, 2021).

Uit onderzoek naar de bekendheid met DCD onder ouders, onderwijsprofessionals en zorgprofessionals blijkt dat meer dan een kwart van de ruim 1600 respondenten niet bekend is met DCD (Kollmer et al 2017; Houwen 2017). Met name ouders, huisartsen en (gym)leerkrachten kennen deze diagnose niet. Leerkrachten en gymleerkrachten kunnen mogelijk een belangrijke rol hebben in het signaleren van motorische problemen die mogelijk samenhangen met DCD.

Met deze workshop dragen wij bij aan meer bekendheid rondom motorische onhandigheid en DCD, zodat vroegtijdige herkenning en passende hulp geboden kan worden. Hierdoor kunnen negatieve gezondheidsgevolgen, zoals bijvoorbeeld faalangst, voorkomen worden.

Doelgroep

Leerkrachten basisonderwijs, beweegprofessionals en zorgprofessionals.

Doel

De workshop heeft een praktische insteek, waarin een ervaringscircuit DCD centraal staat.

Na deze inspirerende workshop weet je meer over:

 • Signalen van een achterstand in de motorische ontwikkeling van een kind
 • Hoe het is om Developmental Coordination Disorder te hebben
 • De gevolgen van een motorische achterstand bij kinderen
 • Wat je zelf kunt doen en wanneer je hulp inschakelt

Toetsing

Niet van toepassing

Duur

2 uur

Docenten

Een professional vanuit de eerste lijn, Revalidatie Friesland, Steunpunt Onderwijs Noord, en een ouder van een kind met DCD (ervaringsdeskundige).

Cursusmateriaal

De workshop is inclusief:

 • Een exemplaar van het boek ‘DCD? Snap dat dan!’
 • Een exemplaar van een signaleringsposter over DCD

Reacties eerdere cursisten

 • Ik kan nu DCD signalen herkennen en ik heb handvaten gekregen om de juiste route in te slaan voor een leerling qua hulpvragen
 • Ik had nog niet van de term DCD gehoord. Vond het heel interessant en zeer bruikbaar en herkenbaar. Het beleef circuit is me het meeste bij gebleven
 • Ik ben toch anders naar “onhandige” kinderen gaan kijken en ga wel veel beter bij jezelf te rade hoe je anders kunt aanpakken om deze kinderen te helpen en te begrijpen.
 • Naast leren wat DCD is, dit ook ‘ervaren’ bij het parcours
 • Echt een hele leerzame workshop. Complimenten!

Samenwerking

De workshop is een samenwerking met Balans Digitaal, Steunpunt Onderwijs Noord, Kinderfysiotherapie Leeuwarden, Fysiotherapie Oosterwolde, Basisschool de Trieme, Basisschool het Noorderlicht en Ouders van kinderen met DCD (ervaringsdeskundigen).

Meer informatie

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Line Atsma, Coördinator Extern Opleiden, academie@revalidatie-friesland.nl of op tel.nr. 088 580 1257.

1Inschrijven
2Persoonsgegevens
 • DD dash MM dash JJJJ