Wetenschappelijk onderzoek

Revalidatie Friesland participeert in wetenschappelijk onderzoek in samenwerking met universiteiten en universitair medische centra. Daarnaast verricht Revalidatie Friesland zelf ook onderzoek. Dat is niet alleen voor nú belangrijk, maar ook voor de toekomst. Revalidatie Friesland is gespecialiseerd in de medisch-technische én psychosociale kanten van revalidatie. Dit vindt je terug het wetenschappelijk onderzoek waar wij aan meewerken.

We willen met de opgebouwde kennis informatie verstrekken aan patiënten, familieleden, studenten, professionals en hulpverleners én tegelijk een vraagbaak zijn. Artsen en behandelaren van Revalidatie Friesland werken ook mee aan wetenschappelijke publicaties en geven ook regelmatig presentaties.

Wil je meer weten over wetenschappelijk onderzoek binnen Revalidatie Friesland of over één van de publicaties?

Neem gerust contact op