Knowledge translation

Het belang van wetenschappelijk onderzoek en kennisontwikkeling wordt onderkend binnen de revalidatiegeneeskunde. Er bestaat echter een hiaat tussen het Evidence Based Practice handelen in de dagelijkse behandelpraktijk en het wetenschappelijk onderzoek. Bij de kinderrevalidatie zijn daarom zogenaamde ‘knowledge brokers’ actief. Zij vervullen een brugfunctie tussen wetenschappelijk onderzoeken de klinische behandelpraktijk van de kinderrevalidatie. Een meer systematische aanpak hierbij kan Knowledge Translation zijn. Knowledge Translation brengt hoogwaardige kennis samen, verspreidt kennis en wisselt deze uit. Hierdoor verbetert de kwaliteit van zorg.  Evidence based en volgens de ‘state of the art’ handelen wordt zo mogelijk.

Hiervoor is een wetenschappelijk klimaat bij verpleegkundigen, artsen en therapeuten nodig. Zij moeten op de hoogte zijn van up to date hoogwaardige kennis en dit zichtbaar maken in de dagelijkse praktijk.

Dit is mogelijk door:

  • het lezen van literatuur,
  • kennis delen via refereerbijeenkomsten en kennis delen bijeenkomsten,
  • kritisch reflecteren op het eigen handelen dat tot uitdrukking komt bij patiëntbesprekingen,
  • bezoeken van (inter)nationale congressen,
  • het geven van posterpresentaties

Heb je vragen over Knowledge Translation, knowledge brookers  of  wil je samen met medewerkers van Revalidatie Friesland  kennis delen? Laat het ons weten, dan nemen we contact met je op!