Onderwijsprofessionals

Door de Wet op Passend Onderwijs hebben alle scholen de plicht om te zorgen voor een zo passend mogelijk onderwijsprogramma voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Revalidatie Friesland werkt al jaren samen met Steunpunt SO Fryslân (voorheen Ambulante Begeleiding REC3) om kinderen met een motorische beperking ondersteuning te bieden binnen het reguliere onderwijs. De Revalidatie Friesland Academie biedt daarnaast ook zelf advies op maat aan. Doordat op scholen leerlinggebonden advies wordt gegeven, kan gesignaleerd worden wanneer een doorverwijzing naar een eerstelijns therapeut of een diagnostisch en adviserend consult bij Revalidatie Friesland zinvol is.

Bestel cursusmateriaal