Lopende projecten

Cornelia als gids door revalidatieland

Binnen het project ‘Cornelia als gids door revalidatieland’ zijn allerlei middelen gerealiseerd die kinderen helpen om meer de regie te nemen tijdens en voorafgaand een revalidatiebehandeling. Cornelia is daarbij de centrale figuur. Zo is er niet alleen een kinderwebsite geopend (https://cornelia.revalidatie-friesland.nl), maar opende de Kinder Advies Raad ook de route waarmee kinderen op de begane grond vier spellen kunnen doen. Ook werden de VR-brillen met een rondleiding door het revalidatiecentrum voor het eerst in gebruik genomen en werd VR-iendje gelanceerd. Met deze laatst genoemde kunnen kinderen die in het revalidatiecentrum verblijven via een VR-bril in contact blijven met hun ouders. Een prachtig middel waarmee een kind veel gemakkelijker en vaker contact kan hebben met zijn of haar familie.

Nieuwe virtual reality training chronische pijn

De start is gemaakt bij de volwassen patiënten met chronische pijn onder de naam Reducept. De VR brillen zijn aangeschaft en binnenkort start de scholing voor de medewerkers. We verwachten dat de inzet een positief effect zal gaan hebben op:

  • de zelfregie van de patiënt (moment en plaats van oefenen)
  • de duur van de behandeling
  • het aantal therapiesessies (face-to-face)

Serious Gaming

We werken eraan om Serious Gaming-toepassingen eind 2020 structureel onderdeel uit te laten maken van de therapie. Omdat dit een groot onderwerp is, zijn enkele collega’s gestart met de Masteropleiding Serious Gaming. Eén van de onderdelen is de VR bril, maar we werken ook aan een nieuw oefenlandschap. Het doel is om Serious Gaming op elke locatie (en bij de patiënt thuis!) vorm te gaan geven.

Baby CIMT

Revalidatie Friesland wil zich verder ontwikkelen als expertise centrum voor de behandeling van spasticiteit van kinderen met CP in de regio. Daartoe is het implementeren van de meest recente medisch inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van handfunctie training bij CP namelijk de baby CIMT belangrijk.Met het project realiseren we het Ontwerp en de implementatie van een behandelprotocol baby CIMT en handfunctietraining bij jonge kinderen. De behandeling vindt plaats in samenwerking met eerste lijn. CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy en betekent intensief eenhandig oefenen. Het vroeg behandelen van de handfunctie van kinderen met een unilaterale cerebrale parese (of plexus brachialis laesie) geeft de beste ontwikkelingskansen voor het kind (early intervention).

Leersaam: oa gezamenlijke besluitvorming verpleging

Samen werken, samen leren. De inzet van leernetwerken en de ontwikkeling van een leerwerkmethode voor goede praktijkvoering door verzorgenden en verpleegkundigen in Friesland en Groningen.In dit project wordt onderzocht hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in twee ziekenhuizen, twee revalidatiecentra, één langdurige zorg/thuiszorgorganisatie. Deze leerteams gaan besprekingen houden. Dit heeft tot doel de eigen regie van zorgvragers te bevorderen. In de besprekingen wordt alle beschikbare kennis en informatie gebruikt volgens een specifieke leermethode. Dat kan gaan over val- of infectierisico, maar altijd over huidig en wenselijk functioneren van de zorgvrager in zijn omgeving. Daardoor kunnen zorgvragers beter, in gezamenlijke besluitvorming, meebeslissen over de zorg.

SMTA bij kinderen (Speech-Music Therapy for Aphasia)

SMTA is ontwikkeld door Revalidatie Friesland en is inmiddels opgenomen in landelijke richtlijnen voor logopedisten en muziektherapeuten. Er is wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van het programma, maar dat geldt voor volwassenen met spraakapraxie en afasie. De uitdaging is om uit te zoeken of SMTA ook effectief kan zijn voor kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD).

Rehab 4 Life / Home and place making

Na behandeling in het revalidatiecentrum worden patiënten gecoached​. Sinds juni 2018 doen we als organisatie mee aan het onderzoeksproject van het UMCG “Rehab for Life – Home and place making”. Het betreft een actieonderzoek. Het doel is om mensen met hersenletsel helpen om van hun huis weer een thuis te maken.

Telemedicine

Telemedicine is het aanbieden van zorg op afstand, door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT).  Belangrijke kenmerken hierbij zijn dat afstand wordt overbrugd door technologie en dat er altijd een therapeut betrokken blijft bij de behandeling waarvan telemedicine onderdeel uitmaakt. Wanneer Telemedicine op de juiste manier wordt ingezet in de zorg (als gedeeltelijke vervanging van de huidige zorg) heeft het de potentie om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verhogen en de kosten van de zorg te verlagen. Het doel van de projectgroep Telemedicine is dat eind 2019 telemedicine diensten in 10% van de behandelingen wordt ingezet op alle locaties van Revalidatie Friesland.