Idee?

Suggesties?

Heb je een idee, suggestie of vraag voor onze Revalidatie Friesland Academie? Laat het ons weten.

Doorzoek onze website


Lopende projecten

Baby CIMT

Revalidatie Friesland wil zich verder ontwikkelen als expertise centrum voor de behandeling van spasticiteit van kinderen met CP in de regio. Daartoe is het implementeren van de meest recente medisch inhoudelijke ontwikkeling op het gebied van handfunctie training bij CP namelijk de baby CIMT belangrijk.Met het project realiseren we het Ontwerp en de implementatie van een behandelprotocol baby CIMT en handfunctietraining bij jonge kinderen. De behandeling vindt plaats in samenwerking met eerste lijn. CIMT staat voor Constraint Induced Movement Therapy en betekent intensief eenhandig oefenen. Het vroeg behandelen van de handfunctie van kinderen met een unilaterale cerebrale parese (of plexus brachialis laesie) geeft de beste ontwikkelingskansen voor het kind (early intervention).

Leersaam: oa gezamenlijke besluitvorming verpleging

Samen werken, samen leren. De inzet van leernetwerken en de ontwikkeling van een leerwerkmethode voor goede praktijkvoering door verzorgenden en verpleegkundigen in Friesland en Groningen.In dit project wordt onderzocht hoe verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in twee ziekenhuizen, twee revalidatiecentra, één langdurige zorg/thuiszorgorganisatie. Deze leerteams gaan besprekingen houden. Dit heeft tot doel de eigen regie van zorgvragers te bevorderen. In de besprekingen wordt alle beschikbare kennis en informatie gebruikt volgens een specifieke leermethode. Dat kan gaan over val- of infectierisico, maar altijd over huidig en wenselijk functioneren van de zorgvrager in zijn omgeving. Daardoor kunnen zorgvragers beter, in gezamenlijke besluitvorming, meebeslissen over de zorg.

SMTA bij kinderen (Speech-Music Therapy for Aphasia)

SMTA is ontwikkeld door Revalidatie Friesland en is inmiddels opgenomen in landelijke richtlijnen voor logopedisten en muziektherapeuten. Er is wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van het programma, maar dat geldt voor volwassenen met spraakapraxie en afasie. De uitdaging is om uit te zoeken of SMTA ook effectief kan zijn voor kinderen met spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD).

Rehab 4 Life / Home and place making

Na behandeling in het revalidatiecentrum worden patiënten gecoached​. Sinds juni 2018 doen we als organisatie mee aan het onderzoeksproject van het UMCG “Rehab for Life – Home and place making”. Het betreft een actieonderzoek. Het doel is om mensen met hersenletsel helpen om van hun huis weer een thuis te maken.

Telemedicine

Telemedicine is het aanbieden van zorg op afstand, door gebruik te maken van informatie- en communicatietechnologie (ICT).  Belangrijke kenmerken hierbij zijn dat afstand wordt overbrugd door technologie en dat er altijd een therapeut betrokken blijft bij de behandeling waarvan telemedicine onderdeel uitmaakt. Wanneer Telemedicine op de juiste manier wordt ingezet in de zorg (als gedeeltelijke vervanging van de huidige zorg) heeft het de potentie om de toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg te verhogen en de kosten van de zorg te verlagen. Het doel van de projectgroep Telemedicine is dat eind 2019 telemedicine diensten in 10% van de behandelingen wordt ingezet op alle locaties van Revalidatie Friesland.